Om oss

AOF Daghøyskolen er et ideelt tiltak hvor AOF Østfold i samarbeid med Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune gir et tilbud til innbyggerne i Fredrikstad og Østfold til de som har behov for å nyttiggjøre seg dette. Derfor er det etablert en styringsgruppe som er skolens øverste organ og består av:

  • Leder: Per Kristian Hansen, politisk oppnevnt, Vara: Krishna Chudasama
  • Fredrikstad kommune: Hilde Freim, Vara: Leif Nybøle
  • NAV Fredrikstad: Hedda Botne
  • AOF Østfold: Christian Skyum, Daglig leder
  • Daghøyskolen: Svein C. Gurvin, Skolens leder
  • DHS tillitsvalgt med møte- og talerett: Rune Haslerud

Årsrapport 2017