Undervisningstilbud

Vi tilpasser all undervisning etter elevenes ulike behov ut fra erkjennelsen om at ikke alle skal den samme vei etterpå. Følgelig blir fagene på skolen like mye et pedagogisk virkemiddel som et mål i seg selv.

Daghøyskolen har derfor ingen faste «linjer». Vi baserer all undervisning på såkalte moduler der fagområdene basic, kreative fag, foto, design og film, danner grunnlaget for de forskjellige kursene/modulene du kan ta.

Kortmodulene går over en måned med 2 dager i uka.  Langmodulene varer i 2 måneder med 3 dager i uka. Velger du å gå full tid på Daghøyskolen kan du ta, for eksempel, en kortmodul i keramikk og langmodul i foto. Alle som har et frammøte på 75% eller mer får ved avsluttet kurs tildelt kursdiplom.

Nåværende tilbud:

  • KREATIVE FAG 1: Mandag / Onsdag
  • KREATIVE FAG 2: Tirsdag / Torsdag                           
  • BASIC: Mandag / Onsdag / Fredag
  • NATURKONTAKT: Fredag
  • FOTO 1: Mandag / Onsdag
  • FOTO 2: Fredag
  • FILM: Tirsdag / Torsdag