Vår historie og formål

DHS ble startet i 1996 og er en skole med høy grad av fleksibilitet. Det gjør oss til en annerledes skole: Vi møter elevene der de er og ikke der det forventes at de skal være. Daghøyskolen skal utvikle elevenes kunnskaper og selvtillit gjennom faglige og sosiale læreprosesser. Dette er viktige momenter som styrker grunnlaget for et godt fotfeste og balanse.

Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner. Dette omfatter elementer som felles morgensamling, og felles lunsj. Vi har også ekskursjoner og turer i lokalmiljøet. I det daglige har vi tid til samtaler i en trygg og hyggelig atmosfære. Det gir grunnlag for nye venner og personlig utvikling. I  2016 passerte vi en milepæl: 1000 brukere har nyttiggjort seg skolens tilbud.
Våre elever er voksne i alle aldre.

Formålet er å stimulere den enkeltes personlige og faglige utvikling, gi livsmot og tro på seg selv, slik at eleven starter på veien videre i form av utdanning og arbeid.

Skolen prioriterer å gi den enkelte elev gode opplevelser gjennom mestring og utvikling.  Gjennom faglige og sosiale læreprosesser bygger vi opp elevenes selvtillit og allmenfaglige kunnskaper.

Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner. Felles morgensamling med aktuelle temaer diskuteres, og felles lunsj i vår kantine.  I løpet av tiden på Daghøyskolen vil alle elever ta del i et eller flere prosjekter der målet er å uvikle den enkeltes evne til samarbeid i grupper. Eleven vil også dra nytte av individuell undervisning tilpasset det nivå den enkelte har.

Vi har aktiviteter og turer i lokalmiljøet. I det daglige har vi tid til samtaler i en trygg og hyggelig atmosfære. Det gir grunnlag for nye venner og personlig utvikling. Våre elever er i alle aldersgrupper.

Ønsker du å gå på DHS? Vi har ledige plasser og løpende opptak. Ta kontakt på 91330169 /SMS eller send epost til post@daghoyskolen.no eller  klikk her for å sende en mail.
Vi kontakter deg!