Vår historie og formål

AOF Daghøyskolen (DHS) ble startet i 1996 og er en skole med høy grad av fleksibilitet. Det gjør oss til en annerledes skole: Vi møter elevene der de er.  Daghøyskolen skal utvikle elevenes kunnskaper og selvtillit gjennom faglige og sosiale læreprosesser. Dette er viktige momenter som styrker grunnlaget for et godt fotfeste og balanse.

Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner, som felles morgensamling med aktuelle temaer som diskuteres, og felles lunsj. Vi har også bedriftsbesøk og månedsturer i lokalmiljøet. I det daglige har vi tid til samtaler i en trygg og hyggelig atmosfære. Det gir grunnlag for nye venner og personlig utvikling. Medio 2019 har mer enn 1200 brukere nyttiggjort seg skolens tilbud. Våre elever er voksne og i alle aldre.

Formålet er å stimulere den enkeltes personlige og faglige utvikling, gi livsmot og tro på seg selv, slik at eleven starter på veien videre i form av utdanning og arbeid.

Skolen prioriterer å gi den enkelte elev gode opplevelser gjennom mestring og utvikling.  Gjennom faglige og sosiale læreprosesser bygger vi opp elevenes selvtillit og allmenfaglige kunnskaper.

I løpet av tiden på Daghøyskolen vil alle elever ta del i et eller flere prosjekter der målet er å uvikle den enkeltes evne til samarbeid i grupper. Eleven vil også dra nytte av individuell undervisning tilpasset det nivå den enkelte har.

Kort oppsummert: 

  • 36 elevplasser
  • kontinuerlig opptak
  • tett oppfølging av elevene
  • lange og korte moduler
  • sterkt sosialt miljø
  • samarbeid med NAV og innsøkende instanser

Ønsker du å gå på AOF Daghøyskolen? Vi har ledige plasser og løpende opptak. Klikk her for søknadsskjema.

Ta kontakt på 913 30 169 på SMS eller send epost til post@daghoyskolen.no, eller klikk her for å sende en mail.

Vi kontakter deg!