Vårt konsept

Vi skal gi våre elever grunnlag og forutsetninger for en ny framtid i form av utdanning, jobb eller annen avklaring av livssituasjonen.

Utgangspunktet for skolen er det samarbeidet som ble etablert i 1996 mellom Fredrikstad kommune og AOF i den hensikt å samarbeid om å gi et tilbud til passive langtidsmottakere av sosialhjelp.

Daghøyskolens formål bygger på folkehøyskolens idé om folkeopplysning, personlig utvikling og livskvalitet. Skolen har tre hovedarenaer for å trene basale ferdigheter som fremmøte, kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Gjennom faglige aktiviteter bidrar skolen til å gi elevene trygghet, økte allmennkunnskaper, samarbeidstrening og erfaring med prosjekter.