Arbeidsmåte

Våre arbeidsmåter

Daghøyskolen er et tilbud til de som ønsker å få orden på livet, og hvor utdanning, jobb og økt livskvalitet i et folkehelseperspektiv er det endelige mål.

Daghøyskolen er en skole med høy grad av fleksibilitet. Skolen prioriterer å gi den enkelte elev gode opplevelser gjennom mestring og utvikling. Gjennom faglige og sosiale læreprosesser bygger vi opp elevenes selvtillit og allmennfaglige kunnskaper. Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner. Dette omfatter felles morgensamling hvor aktuelle temaer diskuteres, og felles lunsj i vår kantine. I løpet av tiden her på Daghøyskolen

vil alle elever ta del i et eller flere prosjekter der målet er å utvikle den enkeltes evne til samarbeid i grupper. Eleven vil også dra nytte av individuell undervisning tilpasset det nivå den enkelte har.