Vår historie og formål

AOF Daghøyskolen (DHS) ble startet i 1996 og er en skole med høy grad av fleksibilitet. Det gjør oss til en annerledes skole: Vi møter elevene der de er.  Daghøyskolen skal utvikle elevenes kunnskaper og selvtillit gjennom faglige og sosiale læreprosesser. Dette er viktige momenter som styrker grunnlaget for et godt fotfeste og balanse.

Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner, som felles morgensamling med aktuelle temaer som diskuteres, og felles lunsj. Vi har også bedriftsbesøk og månedsturer i lokalmiljøet. I det daglige har vi tid til samtaler i en trygg og hyggelig atmosfære. Det gir grunnlag for nye venner og personlig utvikling. Medio 2019 har mer enn 1200 brukere nyttiggjort seg skolens tilbud. Våre elever er voksne og i alle aldre.

Formålet er å stimulere den enkeltes personlige og faglige utvikling, gi livsmot og tro på seg selv, slik at eleven starter på veien videre i form av utdanning og arbeid.

Skolen prioriterer å gi den enkelte elev gode opplevelser gjennom mestring og utvikling.  Gjennom faglige og sosiale læreprosesser bygger vi opp elevenes selvtillit og allmenfaglige kunnskaper.

I løpet av tiden på Daghøyskolen vil alle elever ta del i et eller flere prosjekter der målet er å uvikle den enkeltes evne til samarbeid i grupper. Eleven vil også dra nytte av individuell undervisning tilpasset det nivå den enkelte har.

Se også:

Åpning av ugledager

Artikler om AOF Daghøyskolen på nett

Vår organisering

Vi skal gi våre elever grunnlag og forutsetninger for en ny framtid i form av utdanning, jobb eller annen avklaring av livssituasjonen.

Utgangspunktet for skolen er det samarbeidet som ble etablert i 1996 mellom Fredrikstad kommune og AOF i den hensikt å samarbeid om å gi et tilbud til passive langtidsmottakere av sosialhjelp.

Daghøyskolens formål bygger på folkehøyskolens idé om folkeopplysning, personlig utvikling og livskvalitet. Skolen har tre hovedarenaer for å trene basale ferdigheter som fremmøte, kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Gjennom faglige aktiviteter bidrar skolen til å gi elevene trygghet, økte allmennkunnskaper, samarbeidstrening og erfaring med prosjekter. Styringsgruppen er skolen øverste organ.

Denne består av:

Tor-Arne Sobakken

Leder, politisk oppnevnt

Mari Bjørnstad Roer

Vara politisk oppnevnt

Anette Mjelde

Etatsjef friskliv og mestring, kommunenes representant

Hedda Botne

Nestleder NAV Fredrikstad

Maria Claudia Green

Elevrepresentant med møte og talerett

Christian Skyum

Leder AOF Østfold

Josefine Stafsengen

Vara elevrepresentant med møte og talerett

Svein C. Gurvin

Skolens leder

Våre ansatte

Svein C. Gurvin

Svein er skolens leder. Mange år i arbeidslivet har gitt mye forskjellig erfaring. Han er raus og tydelig i sitt møte med mennesker.

Linda Benjaminsen

Linda er veileder og har kurset «Kreativ mat & ernæring».

Trine Holen

Trine er samfunnsengasjert, omsorgsfull og og nøyaktig: et godt utgangspunkt for å ta vare på, og være veileder for, kurset «Foto».

Dennis Winther

Dennis er veilederen på kurset «Filmværste».

Bjørn Frostad

Kurset «Naturkontakt» er vårt ferskeste fagområdet og hva er vel mer naturlig enn å la en sindig og kunnskapsrik person som Bjørn forme dette!

Marianne Leirvåg

Marianne er veileder på to kurs «Kreative fag». Hun er en ryddig, varm og sprudlende person som er opptatt av mennesker.

Våre samarbeidspartnere

Velg hvordan du vil ta kontakt med oss:

  • St.Hans gate 1, 1603 Fredrikstad

© 2019 AOF Daghøyskolen Fredrikstad
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Personvern og informasjonskapsler (cookies)